Terminalbuss

Här finns information om flygplatsens gratis terminalbuss

Terminalbussen kör från P1 till terminal 2 och 3, sedan vidare till tågstationen i terminal 3 och till parkeringsområdena P15, P17 och P19.

*UPPMÄRKSAMHET! Vår nya budgetanläggning P19 har samma stopp som P17.

Körtider:
Från kl. 04.30–07.00 och 18.00-23.30 var 15:e minut.
Från kl. 07.00-18.00 var 10:e minut.
Från kl. 23.30–04.30 var 20:e minut.

Tidtabell

 

Car Rental Centre
00
10
20
30
40
50
Lufthavnboulevarden 6
01
11
21
31
41
51
Terminal 2
02
12
22
32
42
52
Terminal 3 (Tåg och tunnelbana)
04
14
24
34
44
54
Nordvagten
06
16
26
36
46
56
P15
08
18
28
38
48
58
P17/P19
12
22
32
42
52
02
P15
14
24
34
44
54
04
Nordvagten
16
26
36
46
56
06
By Clarion Hotel (Tåg och tunnelbana)
18
28
38
48
58
08
Lufthavnsboulevarden 6
21
31
41
51
01
11
Car Rental Centre (Lämning endast)
22
32
42
52
02
12

  

Hållplatser och exakta avgångstider 04.30 – 07.00 och 18.00 - 23.30:

Car Rental Centre
02
17
32
47
Lufthavnsboulevarden 6
03
18
33
48
Terminal 2
04
19
34
49
Terminal 3 (Tåg och tunnelbana)
06
21
36
51
Nordvagten
08
23
38
53
P15
10
25
40
55
P17/P19
14
29
44
59
P15
16
31
46
01
Nordvagten
18
33
48
03
By Clarion Hotel (Tåg och tunnelbana)
20
35
50
05
Lufthavnsboulevarden 6
23
38
53
08
Car Rental Centre (Lämning endast)
24
39
54
09

 

 

Hållplatser och exakta avgångstider 23.30–04.30:

Car Rental Centre
18
38
58
Lufthavnsboulevarden 6
19
39
59
Terminal 2
21
41
01
Terminal 3 (Tåg och tunnelbana)
22
42
02
Nordvagten
24
44
04
P15
26
46
06
P17/P19
28
48
08
P15
10
30
50
Nordvagten
12
32
52
Ved Clarion Hotel (Tåg och tunnelbana)
14
34
54
Lufthavnsboulevarden 6
16
36
56
Car Rental Centre (Lämning endast)
17
37
57