Terminalbuss

Här finns information om flygplatsens gratis terminalbuss

Terminalbussen kör från P1 till terminal 2 och 3, sedan vidare till tågstationen i terminal 3 och till parkeringsområdena P15, P17 och P19.

*UPPMÄRKSAMHET! Vår nya budgetanläggning P19 har samma stopp som P17.

Körtider:
Från kl. 04.30–07.00 och 18.00-23.30 var 15:e minut.
Från kl. 07.00-18.00 var 10:e minut.
Från kl. 23.30–04.30 var 20:e minut.

Tidtabell

 

Car Rental Centre
00
10
20
30
40
50
Lufthavnboulevarden 6
01
11
21
31
41
51
Terminal 2
02
12
22
32
42
52
Terminal 3 (Tåg och tunnelbana)
04
14
24
34
44
54
Nordvagten
06
16
26
36
46
56
P17/P19
10
20
30
40
50
00
P15
14
24
34
44
54
04
Nordvagten
16
26
36
46
56
06
By Clarion Hotel (Tåg och tunnelbana)
18
28
38
48
58
08
Lufthavnsboulevarden 6
21
31
41
51
01
11
Car Rental Centre (Lämning endast)
22
32
42
52
02
12

  

Hållplatser och exakta avgångstider 04.30 – 07.00 och 18.00 - 23.30:

Car Rental Centre
02
17
32
47
Lufthavnsboulevarden 6
03
18
33
48
Terminal 2
04
19
34
49
Terminal 3 (Tåg och tunnelbana)
06
21
36
51
Nordvagten
08
23
38
53
P17/P19
12
27
42
57
P15
16
31
46
01
Nordvagten
18
33
48
03
By Clarion Hotel (Tåg och tunnelbana)
20
35
50
05
Lufthavnsboulevarden 6
23
38
53
08
Car Rental Centre (Lämning endast)
24
39
54
09

 

 

Hållplatser och exakta avgångstider 23.30–04.30:

Car Rental Centre
18
38
58
Lufthavnsboulevarden 6
19
39
59
Terminal 2
21
41
01
Terminal 3 (Tåg och tunnelbana)
22
42
02
Nordvagten
24
44
04
P17/P19
27
47
07
P15
30
50
10
Nordvagten
32
52
12
Ved Clarion Hotel (Tåg och tunnelbana)
34
54
14
Lufthavnsboulevarden 6
36
56
16
Car Rental Centre (Lämning endast)
37
57
17