Trafikforstyrrelser i forbindelse med udvidelse

I forbindelse med udvidelsen af Københavns Lufthavn, har vi valgt at investere i en forbedring af infrastrukturen omkring lufthavnen for at minimere trængslen i takt med at vi gør klar til at modtage endnu flere passagerer i lufthavnen.

Gener omkring Rundkørsel Øst

Vi beklager generne i forbindelse med arbejdet på venstresvingsbanerne på Amager Strandvej og på broen. Der vil kun være 1 vognbane til rådighed enten mod Rundkørsel Øst, fra rundkørslen og/eller på Amager Strandvej.

 Vi arbejder løbende på at reducere generne til et minimum, og vi forventer at generne er overstået medio december.

 

Hvorfor bygger vi om?

Allerede i dag er trafikken i og omkring Rundkørsel Øst meget presset. Det skyldes, at både Lufthavnens gæster, brogere fra Tårnby og Dragør og biler fra Øresundsbroen alle havner i netop denne rundkørsel. Der kører ca. 32.000 køretøjer igennem tilslutningsanlægget i døgnet - og godt 3.000 kører igennem i spidstimerne på hverdage.

 

Der har derfor længe været efterspurgt mere kapacitet i rundkørslen. Samtidig forventer vi, at der kommer endnu mere trafik i rundkørslen i de kommende år. Bl.a. i takt med udbygningen af lufthavnen, som forventeligt vil medføre et endnu større pres på rundkørslen.

 

Vi har derfor valgt at investere i en udvidelse af rundkørslen, så der er plads til både lufthavnens rejsende, naboer og ansatte på vejene.

 

Hvordan skal rundkørslen bygges om?

Helt konkret udvider vi Amager Strandvej fra to til tre spor og på samme måde udvider vi Kystvejens vejbane og etablerer et midterhelle. Inde i selve rundkørslen udvider vi kørebanen i frafart.

 

Det indebærer at vi fx flytter fortorvet og cykelstien og justerer busstoppestedet.

 

Hvad er baggrunden?

I forbindelse med at Københavns Lufthavn skal vokse til næsten dobbelt størrelse, skal lufthavnen være klar til at modtage 15 mio. flere passagerer årligt.

For at der skal være plads til de mange nye passagerer, skal infrastrukturen omkring lufthavnen også forbedres. Som en del af denne indsats har CPH valgt at lave en udvidelse af sporene ved Rundkørsel Øst og tilslutningsanlægget.